Brandtjek - Nordisk Brandsikring & Portsikring ApS

7022 3048

Føl dig sikker med dit udstyr ?

Nordisk Brandsikring servicerer og efterser alle former for brand- og sikringsmateriel.

Med en brandteknisk gennemgang og med en kort statusrapport kan du se om du kan føle dig sikker.

Brandtjek er en enkel udgave af en Brandteknisk Risiko Analyse (BRA).

Brandtjek giver mening, når der er tale om et behov for en mere generel statusrapport over brandsikkerheden,

uden at du får en lang liste med detaljer.

Kontakt vores salgsafdeling for nærmere information.

 

5961