1. Kenneth Smidt

Love og regler om brandsikring

Tanken bag de danske og europæiske myndigheders regler for vedligeholdelse af brand materiel er natur­ligvis at sikre, at det virker, når der er brug for det.  For over­blikkets skyld har vi samlet de forskellige love og regler og opdateret dem her. Udstyr fra Nordisk Brand­sikring lever naturligvis op til alle love og krav.

 

Det siger loven

  • Brandmateriel skal efterses minimum én gang årligt
  • Brandmateriel må på intet tidspunkt have synlige defekter
  • Brandmateriel der er defekt skal øjeblikkeligt skiftes
  • Brandmateriel med lavt tryk skal trykprøves hvert 5. år
  • Brandmateriel med højt tryk skal trykprøves hvert 10. år